Efektívnejšie riadenie a plánovanie firemných procesov

Navrhujeme a vytvárame elektronické informačné systémy na mieru – pre veľké a stredné firmy, živnostníkov, úrady a organizácie.

Výhody použitia informačného systému na mieru:

  • flexibilnosť = dokonale ho prispôsobíme potrebám vašich pracovníkov a klientov,
  • efektívnosť = nástroje a funkcie navrhnuté na mieru vám pomôžu zlepšiť komunikáciu a zvýšiť efektivitu práce,
  • prehľadnosť = previazanosť a okamžitá dostupnosť aktuálnych dát v rôznych výstupoch vám ušetrí čas a umožní správne sa rozhodovať,
  • vlastníctvo = váš informačný systém je jednoducho váš, nemusíte nikomu platiť licenčné alebo iné poplatky,
  • budúcnosť = podľa vašich potrieb vám kedykoľvek v budúcnosti zabezpečíme ďalší vývoj a úpravy vášho informačného systému.

Ako prebieha vývoj informačného systému:

  • Úvodom spolupráce s vami prekonzultujeme všetky vaše požiadavky a potreby.
  • Na základe zistených informácií prevedieme analýzu technických možností realizácie a vypracujeme projekt.
  • Detailne vás oboznámime s projektom a prípadne ho doladíme podľa vašich pripomienok.
  • Po schválení projektu začíname s implementáciou riešenia a jeho postupným spúšťaním do testovacej prevádzky.
  • Po dôkladnom otestovaní všetkých funkcií prichádza na rad spustenie informačného systému do ostrej prevádzky.

Aké typy informačných systémov navrhujeme:

  • plánovanie a riadenie podnikových procesov,
  • ekonomické systémy s integrovanou fakturáciou a účtovníctvom,
  • manažérske, obchodné, predajné a skladové systémy,
  • komunikačné a dátové systémy vrátane mobilných aplikácií,
  • evidenciu pracovnej doby a evidenciu projektov,
  • integrované informačné systémy riadenia výroby,
  • intranetové a extranetové informačné systémy,
  • akékoľvek riešenia podľa vašich potrieb.

Potrebuje informačný systém na mieru? My vám ho spravíme – kontaktujte nás.

Services Taxonomy:

Webformulár